قیمت به روز زعفران و زرشک

قیمت های زیر به صورت روزانه آپدیت میشوند

تاریخ آخرین بروز رسانی: ۲۴خرداد ۱۴۰۰

قیمت زعفران

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
نگین سوپر اتویی ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
نگین سوپر صادراتی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
نگین سوپر ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
نگین ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
سرگل سوپر صادراتی ۹,۹۰۰,۰۰۰
سرگل قاینات ۹,۲۰۰,۰۰۰
سرگل ضعیف ۸,۸۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار سوپر صادراتی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار ۹,۵۰۰,۰۰۰
پوشال معمولی ۹,۰۰۰,۰۰۰
دسته(دختر پیچ) ۸,۰۰۰,۰۰۰
نرمه زعفران ۷,۸۰۰,۰۰۰

قیمت زرشک

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
زرشک دانه اناری صادراتی ۵۹,۰۰۰
زرشک اناری معمولی ۵۵,۰۰۰
پفکی صادراتی ۷۰,۰۰۰
پفکی ۶۵,۰۰۰
کنسانتره زرشک ۹۵,۰۰۰
عناب ۵۵,۰۰۰
فهرست