قیمت به روز زعفران و زرشک

قیمت های زیر به صورت روزانه آپدیت میشوند

تاریخ آخرین بروز رسانی: ۵تیر۱۴۰۱

قیمت زعفران

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
نگین سوپر اتویی ۳۹,۴۰۰,۰۰۰
نگین سوپر صادراتی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
نگین سوپر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نگین ۳۵,۹۰۰,۰۰۰
سرگل سوپر صادراتی ۳۴,۷۰۰,۰۰۰
سرگل قاینات ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
سرگل ضعیف ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار سوپر صادراتی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار ۳۳,۸۰۰,۰۰۰
پوشال معمولی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
دسته(دختر پیچ) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
شکسته زعفران ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
سفید زعفران (خامه یا ریشه) ۳,۶۰۰,۰۰۰

قیمت زرشک

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
زرشک دانه اناری صادراتی ۸۹,۰۰۰
عسل ۲۲۰,۰۰۰
پفکی صادراتی ۱۱۰,۰۰۰
هل ۹۲۰,۰۰۰
کنسانتره زرشک ۱۹۰,۰۰۰
عناب ۱۵۰,۰۰۰
فهرست