قیمت به روز زعفران و زرشک

قیمت های زیر به صورت روزانه آپدیت میشوند

تاریخ آخرین بروز رسانی: ۷آذر ۱۴۰۰

قیمت زعفران

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
نگین سوپر اتویی امسالی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
نگین سوپر صادراتی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
نگین سوپر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نگین ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سرگل سوپر صادراتی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرگل قاینات ۰
سرگل ضعیف ۰
پوشال قلمدار سوپر صادراتی ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار ۰
پوشال معمولی ۰
دسته(دختر پیچ) ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نرمه زعفران ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت زرشک

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
زرشک دانه اناری صادراتی ۷۹,۰۰۰
زرشک اناری معمولی ۷۲,۰۰۰
پفکی صادراتی ۱۱۰,۰۰۰
هل ۱,۵۰۰,۰۰۰
کنسانتره زرشک ۱۹۰,۰۰۰
عناب ۱۴۰,۰۰۰
فهرست