قیمت به روز زعفران و زرشک

قیمت های زیر به صورت روزانه آپدیت میشوند

تاریخ آخرین بروز رسانی: ۳۰شهریور ۱۴۰۰

قیمت زعفران

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
نگین سوپر اتویی ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
نگین سوپر صادراتی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نگین سوپر ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
نگین ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
سرگل سوپر صادراتی ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
سرگل قاینات ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
سرگل ضعیف ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار سوپر صادراتی ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
پوشال قلمدار ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
پوشال معمولی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دسته(دختر پیچ) ۸,۹۰۰,۰۰۰
نرمه زعفران ۸,۵۰۰,۰۰۰

قیمت زرشک

نام محصول قیمت هر کیلو (تومان) وضعیت نسبت به روز قبل
زرشک دانه اناری صادراتی ۵۹,۰۰۰
زرشک اناری معمولی ۵۵,۰۰۰
پفکی صادراتی ۷۰,۰۰۰
پفکی ۶۵,۰۰۰
کنسانتره زرشک ۱۳۰,۰۰۰
عناب ۶۵,۰۰۰
فهرست