آموزش زعفران

روشهای سنتی پیاز زعفران کار دست طلای سرخ ایران داد

امتیاز دهید

روش های سنتی نگهداری پیاز زعفران کار دست طلای سرخ داد/ افغانستان و چین درکمین حذف زعفران ایرانی.زعفران عاقله.
@saffronaghele
عضوکمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس،گفت: قاچاق پیاز زعفران بازار طلای سرخ ایرانی را وارد وضعیت هشدارکرد زیرا افغانستان و چین درکمین حذف زعفران ایرانی در سالهای آتی هستند.
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۹

علی ابراهیمی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت قاچاق پیاز زعفران به خارج ازکشور،گفت: بارهاکارشناسان هشدار دادن،قاچاق پیاز زعفران تبعات نامناسبی برایطلای سرخ ایرانی در بازار جهانی ایجاد می کند؛اما متاسفانه این اخطارها بدون اقدامات کارآمد مسکوت ماند.
نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق پیاز زعفران به معنای ازدست رفتن سرمایه های ملی تمام می شود ،تصریح کرد:بایگانی ژن زعفران نیازمند گذر از روش های سنتی به سمت مدرنیته است.
www.saffronaghele.com
@saffronaghele
ابراهیمی افزود:حفاظت از ذخائر ژنتیکی نیازمند خارج شدن زنجیره تولید به سمت ایده آل های مدرن سازی است و این درحالی که برای جلوگیری از خروج پیاز زعفران از چرخه تولید باید بایگانی ژن زعفران با اصولی علمی توسط شرکت های دانش بنیان عملیاتی شود.
خدشه دار شدن وجه ایران با قاچاق پیاز زعفران

وی با بیان اینکه قاچاق پیاز زعفران وجهه ی ایران را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار می دهد،تصریح کرد:بطور مثال افغانستان با قاچاق پیاز زعفران،محصولی بی کیفیت را بنام ایران وارد بازار جهانی می کند؛زیرا ساختار تولیدات کشاورزی در افغانستان حال و روز مناسبی ندارد؛بنابراین قاچاق پیاز زعفران پیامدهای منفی از جمله کاهش ارزآوری و حذف فرصت های اشتغال را درپی دارد.
@saffronaghele
www.saffronaghele.com
ابراهیمی افزود:با وجود آنکه بخش اعظم زعفران مصرفی جهان در ایران تولید می‌شود؛اما موانعی برای کسب درآمد ارزی معقول از صادرات زعفران وجود دارد و این درحالی که توسعه درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال مناسب از پیامدهای مثبت توسعه صادرات زعفران تلقی می شود.
نماینده مردم شازند درمجلس ادامه داد: عدم جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران به قیمت از دست دادن بازار صادراتی طلای سرخ تمام خواهد شد و از همین رو اگر خواهان جلوگیری از خروج پیاز زعفران از کشور هستیم باید با روش های علمی البته با همیاری شرکت های دانش بنیان، ژن زعفران ایرانی را بنام کشورمان ثبت کنیم.

www.saffronaghele.com
@saffronaghele
+۹۸۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶
عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه روش های سنتی نگهداری زعفران کار دست طلای سرخ داد،یادآورشد: قاچاق پیاز زعفران بازار طلای سرخ ایرانی را وارد وضعیت هشدار کرد./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *