آموزش زعفران

نحوه کاشت زعفران

بطور کلی اگر بخواهم کشت زعفران را بطور خلاصه بگم ↓↓↓↓↓
برای یک هکتار
اول←انتخاب اقلیم مناسب
دوم←شخم زمین در پاییز و سپس دادن کود دامی پوسیده شده حدود بیست تن در هکتار
بعد دادن کود هایی شامل عناصر پرمصرف مثل نیتروژن /فسفر /پتاسیم
که در قالب کودهایی مثل سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم به زمین داده می شود
که همگی قبل از کاشت پیاز به زمین داده می شود .زعفران زرشک عاقله.

سوم ←کاشت پیاز در خرداد که بلافاصله بعد از کاشت آبیاری میکنیم
چهارم←دیگر آب نمی دهیم تا مهر
وقتی مهر آب دادیم در اوایل آبان زعفران گل می دهد که گلدهی یک ماه بطول می انجامد
بعد در اوایل آذر یعنی بعد از گلدهی آب بعدی را می دهیم که به آن زاج آب می گوییم
و مهمترین آبیاری است که به همراه آن هیومیک اسید و npk میدهیم
بعد دیگه آب نمی دهیم تا اسفند
به آب اسفند کولش آب می گویند به همراه کولش عناصر کم مصرف و گوگرد به زمین می دهند
کار گوگرد←جذب بهتر عناصر
آخرین آب در اردیبهشت که به آن زردآب می گویند
www.saffronaghele.com
@saffronaghele
+۹۸۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *