زعفران نرمه

زعفران نرمه شامل کلاله­های شکسته و خورد شده زعفران است. زعفران نرمه بر اثر جابجایی­ها در حمل و نقل زیاد زعفران ایجاد شده و در بعضی موارد با توجه به فشارها و ضربه­هایی که بر اثر تغییر مکان بر زعفران وارد می­شود، دچار شکستگی شده و قلم­های ریز و نرمی را ایجاد می­کنند.

محصولات مرتبط