امضای تفاهم نامه همکاری برای تولید پودر نوشیدنی پروبیوتیک زرشک با بخش خصوصی

امضای تفاهم نامه همکاری برای تولید پودر نوشیدنی پروبیوتیک زرشک با بخش خصوصی با هدف کارآفرینی و استفاده از ظرفیت های بالقوه داخلی در تو...

ادامه مطلب