آموزش زعفران

زعفران قاینات

امروزه در دنیا طیف وسیعی از مواد، تحت عنوان افزودنی جهت مقاصد مختلف در فرآیندهای غذایی استفاده میشوند. بدلیل مشخص شدن مضراتمصرف رنگهای خوراکی سنتزی در سالیان اخیر و خارج شدن بسیاری از آنها از لیست رنگهای مجاز، کوشش درجهت تولید این رنگها ازمنابعطبیعی افزایش یافته است. زعفران یکی از رنگهای طبیعی خوراکی و از محصولات عمده صادراتی کشاورزی ایران است که کلاله آن دارای رنگ، طعم و عطر مخصوصی است که مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود درآن نظیر کروسین، پیکروکروسین و سافرانال میباشد.براساس تحقیقات عصاره های الکلی وآبی حاصل از کلاله زعفران دارای خواص دارویی بیشماری است که مصرف آنرا حائز اهمیت می کند. هدف: هدف از انجام این پژوهش، انتخاب زمان مناسب برای تهیه عصاره زعفران با بالاترین خواص کیفی و ایمنی به عنوان یک رنگ خوراکی افزودنی می باشد.مواد و روشها: ابتدا کلاله های پودرشده زعفران در دمای محیط با استفاده از حلال آبی/اتانولی در سه زمان مختلف عصاره گیری گردید و حلال الکلی توسط اواپراسیون در دما و فشار پایین، جداسازی شد و اثر زمان همزدن، با اندازهگیری خواص کیفی عصاره زعفران ، توسط UV
زعفران عاقله اسپکتروفتومتر درطول موجهای ۳۳۰، ۴۴۰ و ۲۵۷ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین زمانهای ۵ و ۷۲ ساعت همزدن تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین ۱ ساعت با دو زمان یاد شده دیگر و پودر زعفران اولیه به عنوان شاهد، تفاوت چشمگیری مشاهده شد. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین ۵ و ۷۲ ساعت، بهترین زمان برای فرآیند عصاره گیری از زعفران ۵ ساعت می باشد که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. میزان رنگ بر اساس جذب کروسین در۴۴۰ نانومتردر عصاره نهایی به ۴۲۳/۹، میزان عطر بر اساس جذب سافرانال در ۳۳۰ نانومتر به ۴۹/۵۱ و میزان طعم آن بر اساس جذب پیکروکروسین در ۲۵۷ نانومتر به ۱۳۳/۱ رسید که نسبت به نمونه پودر اولیه و نمونه های حاصل از ۱ساعت همزدن تفاوت چشمگیری داشت.
شرکت تعاونی کشاورزی عاقله قهستان ثبت ۱۳۵۰.

برای درخواست زعفران وزرشک صادراتی قاینات تماس حاصل فرمایید لیست قیمتها به روز در سایت درج شده است

تحویل در کشور مد نظر شما

دفتر مرکزی : خراسان جنوبی قاینات خ امام جنب موسسه ملل
۰۵۶۳۲۵۲۱۹۳۸

(+۹۸)۹۳۶۴۵۶۸۳۴۷

Whatsapp
(+۹۸)۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶

[email protected]

Www.saffronaghele.com

telegram.me/saffronaghele

Www.instagram.com/saffron_aghele

قیمت زعفران امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳📈

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *