آموزش زعفران, اخبار زعفران

قاچاق زعفران

امتیاز دهید

فرهاد فلاحتی درباره وضعیت تولید و قاچاق پیاز زعفران افزود ما نتوانستیم خودمان را با استانداردهای بین المللی زعفران تطبیق دهیم.
زعفران ایرانی فاقد برند جهانی است.

فلاحتی با بیان اینکه با وام ۱۶ درصدی نفس فرآوری زعفران را نمی توان گرم کرد، افزود: ما حتی نتوانستیم یک برند مشخص برای زعفرانی ایرانی در عرصه بین الملل به ثبت برسانیم تا کشوری همچون افغانستان از برند زعفران ایرانی سو استفاده نکند.
نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه پیاز زعفران ایرانی بدون شناسنامه است،گفت: ما هنوز نتوانسته ایم برای دفاع از پیاز زعفران ایرانی به عنوان ذخیره طلای سرخ شناسنامه اختصاصی در نظر بگیرم.
فرهاد فلاحتی درباره وضعیت تولید و قاچاق پیاز زعفران به کشور،گفت:یکی ازمشکلات اساسی زعفران ایرانی که به عنوان محصول استراتژیک در جهان شهرت دارد، این است که ما نتوانستیم خودمان را با استانداردهای بین المللی زعفران تطبیق دهیم. عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با بیان اینکه پیاز زعفران ایرانی بدون شناسنامه است،تصریح کرد:ما هنوز نتوانسته ایم برای دفاع از پیاز زعفران ایرانی به عنوان ذخیره ژنتیکی طلای سرخ یک شناسنامه اختصاصی در نظر بگیرم. زعفران ایرانی فاقد برند جهانی فلاحتی با بیان اینکه با وام ۱۶ درصدی نفس فرآوری زعفران را نمی توان گرم کرد، افزود: ما حتی نتوانستیم یک برند مشخص برای زعفرانی ایرانی در عرصه بین الملل به ثبت برسانیم تا کشوری همچون افغانستان از برند زعفران ایرانی سو استفاده نکند. نازایی پیاز زعفران توسط مراکز تحقیقاتی باید عملیاتی می شود
وی ادامه داد: مراکز تحقیقاتی باید با ورود به ذخیره سازی ژنتیکی پیاز زعفران با روش های علمی پیاز زعفران را نازا می کردند تا بتوان از ژنتیک پیاز طلای سرخ حفاظت کرد، بنابراین زمانی که پیاز زعفران ایرانی را شناسنامه دار نمی کنیم، مشخص است که حفاظت ژنتیکی از طلای سرخ به صورت کارشناسی انجام نمی شود و این در حالی است که نمی توان تنها مقصر خروج پیاز زعفران از کشور را قاچاق دانست. ضعف مدیریتی در ساختار تولید زعفران مشخص است .فلاحتی افزود: برای بهبود وضعیت جاری زعفران بایدساماندهی کاشت، داشت و برداشت طلای سرخ در اولویت قرار بگیرد زیرا ضعفهای مدیریتی در این بخش مشهود است.فلاحتی ادامه داد: فرض کنیم،افغانستان پیاز زعفران ایرانی را استفاده نکرده است، اما در مقابل نیز شاهداین موضوع هستیم که چینی‌ها پیاز زعفران را وارد کشور افغانستان کردند زیرا هم اکنون می توان با روشهای گلخانه ای پیاز زعفران را به نحو مرغوب تولیدکرد.فلاحتی افزود:زعفران در ساختار داخلی نیز دارای شناسنامه نیست زیرا بطور مثال زعفران در نقاط مختلف کشور از نظر کیفیت متفاوت است زعفران عاقله بنابراین باید با ایجاد شناسنامه مشخص، محصولات استان های زعفران خیز را به تفکیک درجه تعیین و نرخ زعفران نیز در این راستا قیمت گذاری کرد.
نماینده قائنات با بیان اینکه هیچ برندی برای زعفران ایرانی تعیین نشده است، تصریح کرد: وزارتخانه‌های کشاورزی واقتصاد برای برون رفت از مشکلات زعفران یک لایحه جامع به بهارستان بفرستند تا در این راستا قانونی تصویب شودکه نگاه به تولید و صادرات زعفران و زرشک بلند مدت شود تا بتوان در بازار جهانی ارز آوری داشت زیرا نمی توان با چند عدد مقاله ،کتاب و مصاحبه سودی به کشاورزان و تاجران در صنعت کشاورزی رساند.
+۹۸۹۱۵۳۶۲۸۹۵۶
شرکت تعاونی کشاورزی عاقله قهستان ثبت ۱۳۵۰شناسه
@saffronaghele

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *